Stretnutie SR – ČR – PL aktérov vidieka
30.11. 2009 – 3.12.2009

Prostredníctvom projektu Grundtvig sme v dňoch od 30.11.2009 – 3.12.2009 zrealizovali „dni rozvoja vidieka“, v rámci ktorých sme riešili teoretický základ vidieka a jeho rozvoja. Túto teoretickú rovinu sme však rozvinuli aj do poznávacej úrovne a do výmeny skúseností. Zvolili sme spôsob prepojenia viacerých aktivít s českými a poľskými partnermi. Preto sme v prvý deň od doobeda takmer do večera rozobrali vo forme prednášok a skupinovej práce ústrednú tému, zadefinovali okruhy problémov i riešení a k večerným hodinám sme privítali českú skupinu ľudí, ktorí rôznym spôsobom pôsobia na vidieku, či už v rôznych združeniach alebo iniciatívach, samosprávnych orgánoch (MAS, záujmové - včelárske, záhradkárske, atd) a pod. V pondelkový večer sme si navzájom predstavili aktivity, účel, ciele zúčastnených organizácií a rozobrali predstavy, ktoré boli očakávané od zorganizovaných dní, ktoré nás čakali. Atmosféru nám spríjemnila aj dobrá dobová večera z kuchyne tradičných jedál a tiež Ľudová hudba Branisko, ktorá poukázala na tradičné piesne nášho regiónu. Neskorý večer sme ukončili historickým výkladom Ing. Dany Palzy, ktorá nám porozprávala o celkovom vývoji Stredného Spiša.

Naši slovenskí účastníci mali túto celodennú aktivitu vo forme domácej mobility, ktorá prerástla v ďalší deň do zahraničnej mobility. S poľským partnerom sme sa v čase príprav stretnutí k téme dohodli na poznávacom okruhu do poľských MAS, pretože tieto združenia teraz veľmi aktívne pôsobia v celej EÚ v oblasti podpory rozvoja vidieckych oblastí. Navštívili sme Stary Sacz, MAS Brama Beskydy, MAS Gorce Pieniny, Fundacju Rozwoja Ziem Górskych, GOK Ochotnica Górna. V daných oblastiach sme sa inšpirovali v mnohých inovatívnych nápadoch a aj odhodlaní riešiť niekedy na oko veľmi odvážne projekty, pričom slovenských účastníkov zaujímalo najmä to, ako sa im darí dostať do takýchto odľahlých regiónov turistov, pretože prevažne turizmus je ich zdrojom obživy. V rámci odpovedí sme zistili, že na to lieku u nich niet, ale prevažne ľudia z veľkých miest sa stali ich klientmi, pretože požadujú pokoj, prírodu, športové vyžitie. Porovnali sme napokon aj možnosti viac - zdrojového financovania zámerov a podmienok MAS v Poľsku, Čechách a Slovensku. Po celodenných návštevách sme sa 2.12.2009 z Poľských vidieckych, horských oblastí vracali domov trasou cez Lipany , aby sme sa mohli zastaviť v dedinkách ako Vyšné Repaše, Uloža, a videli aj ostatné – Brutovce, Oľšavicu, či Nižné Repaše. Tam sme poukázali na vidieckosť v pravom slova zmysle a nadýchli sa tradičnej kultúry a architektúry.

Deň sme napokon uzavreli večerou a zhrnutím dovtedy spoznaného v rámci našej spoločnej cesty.

3.12.2009 sme poznávací okruh ukončili návštevou obcí Klčov, kde nás okrem iného privítal aj sv. Mikuláš s deťmi, kone s kočmi a fundovaný starosta M. Fabián, ktorý porozprával o svojich víziách a plánoch. Nie však nereálnych, ale ozaj už z mnohých aj zrealizovaných a dobre fungujúcich. Obec prosperuje aj vďaka rozhľadu, šikovnosti starostu, dobrej spolupráci s organizáciami v obci. Ďalšou navštívenou bola Spišská Kapitula a obec Lúčka, kde nás privítali s malým pohostením a najmä prezentáciou k tomu, ako sa úplne zmenil nielen vzhľad OcÚ, ale aj jeho využitie napríklad aj pre mladých. Starosta obce Ľ. Tatranský poukázal na ďalšie ciele, ktoré chce aj vďaka Leader – u uskutočniť v municipalite a odobrali sme sa do ďalšej veľmi dobre fungujúcej obce Granč – Petrovce, kde nás starosta Bc. P. Pitoňák sprevádzal svojimi aktivitami a tiež nás pozval do fungujúceho „malého podniku“ – pekárne, ktorá je výbornou reprezentantkou samosprávy a ktorá zásobuje celý Spiš chlebom. Túto pozíciu si však vybudoval jej majiteľ Milan Ondruš vďaka tvrdej práci a preferovaniu kvality. Tak dlhodobo prispieva aj k lepšej ekonomike obce a jej dobrému menu. Nie je však úzkoprso zameraný len na pečenie, ale svoje aktivity rozšíril a multifunkčne poňal svoje pôsobenie v obci. Poskytuje totiž ubytovanie pre turistov a pre pracovníkov diaľnice. Pritom považuje za veľmi dôležité aktívne spolupracovať s predstaviteľmi samosprávy a s ďalšími organizáciami v regióne.

Ďalšie kroky po týchto názorných ukážkach dobrej praxe a ochutnávke čerstvo upečeného pečiva nás viedli do Studenca, kde nám pracovníci OcÚ pripravili typické spišské jedlo a kde nás starosta I. Sivák preniesol cez svoje plány do budúcna ako aj doteraz vykonané. Českých partnerov zaujalo napr. že ako jediná dedina v území sa u nich vykuruje štiepkou, čo zabezpečili kúpou jednoduchého stroja na štiepkovanie a tak využívajú obnoviteľný zdroj E. 4 dňový program sme ukončili návštevou Spišského hradu.

Zhrnutím týchto dní môžeme zovšeobecniť výstup stretnutí:

30.11.2009

 • školením slovenských účastníkov sme dospeli k zadefinovaniu problémov vidieka v okolí Levoče a k návrhom možností riešenia
 • zistili sme ako vnímajú zúčastnené organizácie svoju pozíciu v regióne a čo by chceli dosiahnuť
 • oboznámili sme sa navzájom so zameraním činnosti
 • samotní účastníci boli poctení tým, že sa mohli predstaviť viacerým organizáciám, dokonca aj českým
 • výmena kontaktov jednotlivých účastníkov a vznik prvotných nápadov na možnú spoluprácu a rozvojové zámery
 • výmena skúseností medzi domácimi účastníkmi a obohatenie skúseností aj od českých partnerov
 • získanie nových vedomostí

1.12.2009 - 2.12.2009

 • spoznanie poľských vidieckych regiónov
 • fungovanie Leader - a i miestnych akčných skupín
 • inovatívne nápady na realizáciu rozvojových zámerov v malých obciach
 • ukážky viac zdrojového financovania projektových zámerov
 • zapojenie mladých do projektových zámerov
 • učenie mladých k tradičným remeslám a k obchodovaniu prostredníctvom ich predaja

3.12.2009

 • lepšie spoznanie levočského regiónu v teréne z rôznych uhlov pohľadu
 • nadviazanie a výmena nových kontaktov v levočskom vidieku medzi poskytovateľmi služieb
 • nájdenie nových možností spolupráce
 • sieťovanie organizácií pre následné využitie pri zostavovaní produktov turizmu v území

Ing. Katarína Pjatáková
manažér MAS LEV, o.z.

 
Fotogaléria:
 
 
<< späť

NAJ.sk