Účasť na konferencii Leader v Poľsku

Dňa 8.10.2009 sme sa v rámci projektu AIRe zúčastnili konferencie v municipalite Podegrodzie (Poľsko). Tá bola zameraná najmä na rozvoj vidieka a možnosti jeho financovania.

V rámci programu v prvom bode privítal Mgr. Jacek Lelek ako štatutárny zástupca úradu MAS „Brama Beskid“ všetkých prítomných a predal slovo Wojciechovi Knapíkovi, ktorý je predsedom rady pre MAS „Brama Beskid“. Ten vyjadril nadšenie nad tým, že stále viac ľudí sa venuje rozvoju vidieka, pričom poukázal na inovatívny prístup k rozvoju vidieka v Európe najmä v súvislosti s programom Leader. Položil nielen teoretické základy tohto prístupu a zároveň filozofie, ale vyzdvihol mnohé dobré príklady z praxe, ktoré pomohli vidieckym oblastiam naštartovať trvaloudržateľný sociálno – ekonomický rozvoj. Ďalším prednášajúcim bol Stanislaw Haraf - predseda MAS Biely Dunajec, ktorý z obdobia predvstupových fondov okúsil prípravu a realizáciu projektov MAS a vzdal hold tejto metóde, prostredníctvom ktorej v regióne pomohli efektívne využívať existujúce zdroje pre vidiecky cestovný ruch a multifunkčné poľnohospodárstvo. Nato Ján Migacz (MsÚ Stary Sacz) predstavil novú úspešne schválenú Integrovanú stratégiu rozvoja územia a uviedol ju do života. Ďalším vystupujúcim bol zastupiteľ ministerstva z Krakowa, ktorý ubezpečil, že chod MAS a realizáciu stratégie budú podporovať čo najefektívnejšími, hoci byrokratickými spôsobmi a budú sa snažiť proces z ich strany čo najmenej brzdiť.

Napokon nasledovalo kultúrne vystúpenie, načo predseda MAS LEV, o.z. Ing. Andrea Hradiská v krátkosti predstavila náš región a rozvojové aktivity, čím ukončila celý blok venovaný rozvoju vidieka.

Ing. Katarína Pjatáková
manažér MAS LEV, o.z.

 
Video odkazy:
 
Zdemolowali samochody
"Dał naszym dzieciom nowe życie"
Akt wandalizmu na Plantach
"Brama Beskidu"
„50 Ton Zdrowia - nie zmarnuj ani kilograma”
Karetka - dar
"50 złotych za 5 minut"
Jabłko albo cytryna
Zwolnienia w PKP
 
Fotogaléria:
 
 
<< späť

NAJ.sk