Účasť na konferencii Leader Fest – Hradec nad Moravicí

V dňoch od 17. 06.2009 do 19.06.2009 sa štyria členovia MAS LEV, o.z. (Ing. Andrea Hradiská, Bc. Peter Pitoňák, Mikuláš Demočko a Ing. Katarína Pjatáková) na pozvanie partnerskej MAS Rymařovsko zúčastnili na Medzinárodnej konferencii v Hradci nad Moravicí.

Išlo o odborné a spoločenské stretnutie aktérov rozvoja dediny predovšetkým tých, ktorí pracujú metódou Leader alebo sa na ňu pripravujú, tiež ich partnerských organizácií. Pozvané boli inštitúcie EÚ z 27 krajín a ďalších európskych krajín (napr. z Chorvátska, Macedónie, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Ukrajiny, Turecka, Švajčiarska či Nórska). Pozvanie napokon prijalo cca 100 členov z Rakúska, Maďarska, Poľska, Estónska, Slovenska, tiež predstavitelia organizácií programu Leader v EÚ – ENRD a ELARD, Celoštátna sieť rozvoja vidieka, Národná sieť miestnych akčných skupín, Štátny fond životného prostredia, Ministerstvo životného prostredia, poľnohospodárstva a miestneho rozvoja a reprezentanti z českých MAS. Námetom pre stretnutie boli možnosti uplatnenia metódy Leader v programoch z oblasti starostlivosti o životné prostredie na vidieku, využívania zdrojov vidieka pre trvalo udržateľný rozvoj, obnoviteľných zdrojov a pod.

Prvý deň sa konalo posedenie, kde sa zväčša české MAS ky stretli za účelom lepšieho spoznania a výmeny skúseností. V tento neformálny večer sme sa pridali aj my s doterajšími poznatkami o zavádzaní tejto metódy do praxe vidieka.

Druhý deň bol venovaný konferencii, ktorej ústrednými témami bol Leader, jeho zavádzanie do života vidieckych oblastí, oboznámenie sa s trendmi vývoja Leadra v Európe, spoznávanie funkcií organizácií ELARD a ENRD. Konferenciu obohatili sprievodné aktivity MASiek, ktoré si vo svojich výstavných stánkoch pripravili originálne produkty zo svojho územia. Udalosť ukončilo večerné spoločenské posedenie pri cimbálovej hudbe a krajových špecialitách, či putovnej vernisáži výstavy o histórii a súčasnosti programu Leader v ČR.

Piatok 19.6.2009 ako posledný medzník akcie bol venovaný exkurziám po území Moravskosliezskeho kraja. Naša slovenská expedícia sa zúčastnila prehliadky zámku a golfového ihriska na Kravařoch, v Albertovciach obhliadky žrebčína a jeho areálu, v Darkovičkách sme navštívili vojnové opevnenie. V Bojaticiach pre nás organizátori pripravili prehliadku skanzenu, kde bol zámer obce zachovať tradície a identitu zbierkou pôvodných pracovných nástrojov na klasickom gazdovskom dvore. Na tomto mieste nechýbala ani ukážka kostola a pohostenie s pravými českými buchtami. Ďalším navštíveným bol Hlučín, kde sme si prezreli ľudové kroje v miestnom múzeu a predvedený nám bol informačný systém „mobilný sprievodca RegTIM“ založený na navigačnom systéme, ktorý bol vyvinutý pre účely cykloturistiky a napokon všeobecne cestovného ruchu. Prostredníctvom mobilu a špeciálneho programu z webu, či informačnej kancelárie majú návštevníci možnosť dozvedieť sa o každom mieste a krajinnom prvku ich lokalizovanej polohy. V obci Píšť nám boli predvedené slnečné hodiny a potom sme sa za daždivého počasia pozreli na fungovanie pstružej farmy, kde sme boli ako inak pstruhmi aj pohostení. Rybami sme uzavreli celkový priebeh konferencie a po návrate do Hradca nad Moravicí sme sa vybrali späť domov na naše Slovensko.

Na danom podujatí sme boli jedinou slovenskou MAS, ktorá svojou účasťou obohatila priebeh Leader Festu. Možno povedať, že sme úspešne nadviazali ďalšie kontakty, prostredníctvom ktorých môžeme budovať spoluprácu a partnerstvo na medzinárodnej úrovni a prezentovať sa tak navonok.

Ing. Katarína Pjatáková
manažér MAS LEV, o.z.

 
Video:
 
 
Fotogaléria:::
 
 
<< späť

NAJ.sk