Správa z pracovného stretnutia
s potenciálnymi členmi miestnej akčnej skupiny (MAS)

Dňa 11.12.2007 sa uskutočnilo stretnutie s potenciálnymi členmi našej miestnej akčnej skupiny (MAS). Ing. Andrea Hradiská, riaditeľka CPK Levoča, bola organizátorom celého podujatia a v spolupráci s Ing. Katarínou Pjatákovou, regionálnou expertkou, pripravili a predniesli viaceré prezentácie.

Na zasadnutie sa dostavilo 36 účastníkov z rôznych sektorov vrátane miestnych aktivistov. Išlo o schôdzu informatívneho charakteru, kde boli v prvej polovici prítomní oboznámení s výstupmi predošlého brainstormingového stretnutia, s vypracovanou integrovanou stratégiou, ktorú mali možnosť v rámci jednotlivých opatrení a aktivít pripomienkovať. Ďalšia časť bola venovaná podmienkam vytvorenia našej miestnej akčnej skupiny a metóde Leader, načrtla sa tiež téma spolufinancovania a padlo niekoľko návrhov na názov MAS.

Zúčastnení vyjadrili pozitívny postoj k vytvoreniu takého občianskeho združenia a ocenili snahu CPK Levoča dočasne riadiť a pripravovať celý proces, hoci vidia z časti problém v členských príspevkoch. Myslíme si však, že po odznení konkrétnych súm sa zhodneme na tom, že to nie je výška, ktorou by sme nemohli prispieť k regionálnemu rozvoju a v konečnom zhodnotení to bude iba „kvapka v mori“.

Spracoval: Ing. Katarína Pjatáková, regionálny expert CPK Levoča

 
Video:
 
v príprave
 
Fotogaléria:
 
 
<< späť

NAJ.sk