Školenie pre manažérov MAS v Čechách a Rakúsku

Školenie pre potenciálnych manažérov MAS sa uskutočnilo v malom mestečku Přerov v ČR a Auserfern v Rakúsku v časti Tirolska. Zo Slovenska sa ho zúčastnilo 20 expertov. Organizátorom odbornej prípravy pod záštitou Ministerstva poľnohospodárstva SR bola organizácia EUFC, s.r.o.

Počas nášho prvého pobytu nám českí partneri pripravili zaujímavé prezentácie o svojej činnosti v území, ktoré viedli k možnosti čerpania prostriedkov z Leader ČR, Leader I. Všetci manažéri a lídri predstavených území nás ubezpečili, že celý proces bol zložitý, čo spôsobovala hlavne nedôvera ľudí a ich nízky záujem o veci verejné. Keďže dané osoby verili metóde a princípom Leader, nedali sa odradiť a pracovali na silných základoch svojej odbornosti i presvedčenia, že plánovanie rozvoja zdola nahor za súčasného zapájania rôznych sektorov a aktívnych ľudí je ten správny cieľ. Dnes vidia, že to nebola márna snaha. Ako úspešní žiadatelia z prostriedkov pre rozvoj vidieka mali možnosť využiť finančné zdroje na svoje zámery a prispeli tak k rozbehu miestnej ekonomiky. Vďaka financiám z osi Leader sa podporil jednak nákup prístrojov na úpravu zelene a svojho okolia, na opravu a zriadenie klubovní pre mladých a pre stretávanie a utužovanie vzťahov medzi obyvateľmi a podporili sa aktivity poľnohospodárske i nepoľnohospodárske. Českí experti boli veľmi príjemní a odpovedali nám na všetky naše nezrovnalosti z implementácie stratégií typu Leader a riadenia miestnej akčnej skupiny. Povzbudili nás do našej práce a s prianím veľkých úspechov sme sa rozišli.

O nie celý týždeň na to sme sa vybrali do Tirolska, kde nás vo večerných hodinách privítali v rodinnom penzióne tamojších hôr. Ďalšie dni sa náš školiteľ venoval celému procesu zavádzania princípov riešenej metódy a chodu miestnej akčnej skupiny. Najväčším výstupom ich aktivít je kaštieľ Ehrenberg, v ktorom je celá expozícia pripravená pre ľudí rôzneho veku tak, aby sami mohli vyskúšať ošatenie, či pracovné náradie, využívané v danej dobe. Priestory sa využívajú nielen ako expozícia, ale aj ako miesto pre svadobné hostiny, konferencie, školské zábavy a podobne.

Historické predstavenie dopĺňa atmosféru a je založené na romantickom príbehu, sprevádzané rôznymi okolnosťami. Popri opravenom kaštieli s veľmi jemným zladením moderných prvkov a starobylej architektúry stojí upravená zrúcanina. Tá je zaujímavá tým, že bola opravená a prikrytá zvonku nezvyčajnou konštrukciou. Vnútri sú však zachované pôvodné múry a sú upravené priestormi pre divákov, keďže tieto slúžia pre rokové koncerty a rôzne predstavenia. Celý projekt je postavený na jedinečnosti nápadov, kreativite, inovatívnych prístupoch a veľmi starostlivého zladenia moderných a historických prvkov. Jedným z finančných zdrojov pre túto atrakciu sú prostriedky z osi Leader, ale aj z národných, regionálnych, lokálnych zdrojov a ďalších Európskych fondov. Dôležité však je, že ľudia sú so zámermi svojej miestnej akčnej skupiny stotožnení a svojimi nápadmi dopĺňajú množstvo služieb pre klientov. Projekt „Ehrenberg“ nie je jediným outputom ich činnosti. Ďalšie podporené a manažérom MAS riadené aktivity sú zamerané na využívanie prírodného potenciálu územia a to vytváraním ucelených produktov pre rozvoj turizmu.

Spracoval: Ing. Katarína Pjatáková, regionálny expert CPK Levoča

 
Fotogaléria:
 
 
<< späť