Májové stretnutie starostov a primátorov OZ MAS LEV

Dňa 28.5 2008 sa vo veľkej zasadačke stretli zástupcovia samospráv levočského okresu, aby sa dohodli o dôležitých náležitostiach pred konečným oficiálnym založením nášho občianskeho združenia MAS LEV. Toto stretnutie bolo plné diskusie, nápadov, návrhov, ale i protichodných reakcií. Zúčastnili sa ho takmer všetci primátori a starostovia regiónu. Okrem informácií o výzve na podávanie Integrovaných stratégií rozvoja územia a povinnostiach MAS, boli prítomným poskytnuté upravené stanovy v rámci kritérií PRV 2007 – 2013, rokovací poriadok, informácie o partnerskej spolupráci s MAS v ČR, a ďalšie aktuálne správy k našej snahe uchádzať sa o nenávratné prostriedky EÚ z osi 4 PRV 2007 – 2013. Okrem iného boli prejednané členské príspevky obcí do miestnej akčnej skupiny ako deklarovania schopnosti spolufinancovať plánované rozvojové aktivity na vidieku. Táto téma bola síce kameňom úrazu pre viacerých starostov, ale postupnými krokmi sa na zasadnutí dospelo k reálnym sumám, ktorými budú do rozpočtu MAS prispievať. Ďalším zásadným bodom programu bol neformálny zber návrhov nominácii pre obsadenie členov do rozhodovacích orgánov MAS, čo už bude prejednané na formálnom Valnom zhromaždení MAS LEV, ktoré sa bude konať 28. júna 2008 za účasti všetkých aktérov regiónu, ktorí sa prihlásili za člena našej iniciatívy.

Tešíme na početnú účasť a ďakujeme všetkým, ktorí aktívne, či pasívne podporujú našu činnosť.

Ing. Katarína Pjatáková
regionálny expert a PM CPK Levoča

 
Video:
 
 
Fotogaléria:::
 
 
<< späť

NAJ.sk