Stretnutie starostov obcí levočského regiónu k prístupu LEADER

Prvé pracovné stretnutie starostov levočského regiónu v roku 2007 sa uskutočnilo dňa 23. januára na podnet riaditeľky Centra prvého kontaktu (CPK) Levoča – pani Ing. Andrey Hradiskej. Stretnutie sa uskutočnilo v spolupráci s mestom Levoča.

Na úvod starostov obcí privítal primátor mesta Levoča a vyjadril presvedčenie o vzájomnej spolupráci v nastávajúcom období.

Na stretnutí sa zúčastnil aj pán Miroslav Čurilla, poslanec zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a člen komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri PSK. Starostom podal základné informácie o aktivitách komisie, i o jeho úlohe v tejto komisii a vyzval obce k vytvoreniu partnerstva s odkazom na prístup LEADER.

Jednou z prednášajúcich bola aj Mgr. Katarína Vozárová, riaditeľka pedagogicko – psychologickej poradne s centrom výchovnej a psychologickej prevencie, ktorá priblížila starostom programovacie obdobie na roky 2007 – 2013 a využitie štrukturálnych fondov Európskej únie.

Jedným z bodov programu bola aj prezentácia programu Leader. Ing. Hradiská v nej ponúkla základné a najdôležitejšie informácie týkajúce sa prístupu Leader. Poukázala na nutné prepojenie plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obcí regiónu Levoča, nie len v oblasti cestovného ruchu. Poznamenala, že i Mesto Levoča bude musieť pre najbližšie obdobie aktualizovať vlastnú PHSR s prepojením na aktivity obcí celého regiónu. Podkladom pre dobre vypracované plány môže byť práve spoločná stratégia územia, z ktorej je možné vybrať potrebné informácie pre každú obec. A to zvlášť bez ďalších zbytočných nákladov pre ich spracovanie komerčnými, či nekomerčnými organizáciami.

Po prezentácii bol v rámci diskusie vytvorený priestor pre otázky starostov, na ktoré odpovedala Ing. Hradiská. Výsledkom diskusie bolo jednohlasné schválenie účasti všetkých obcí na tvorbe spoločnej rozvojovej stratégie podľa princípu Leader.

 
Video zo stretnutia tak, ako ho natočila TV Levoča:
 
 
<< späť

NAJ.sk