Vyhodnotenie súťaže "O ľuďoch s ľuďmi" s diplomom a ocenenim

Po návšteve hodnotiacej komisie v Levoči sa pani Ing. Andrea Hradiská (CPK LE) a pán Ing. Rastislav Sloboda (MsÚ LE) dostavili na celkové vyhodnotenie súťaže „O ľuďoch s ľuďmi“ do Banskej Bystrice. Bolo to dňa 3.3.2008, kde pani riaditeľka CPK Levoča odprezentovala prihlásený projekt. Ako uviedla pre všetky samosprávy riešeného regiónu po vyhodnotení: „S potešením môžeme poznamenať, že sme získali 2.miesto a cenu za podporu miestnej demokracie, čo pre nás znamená nielen morálnu satisfakciu za prácu, ktorú spoločne v území robíme, ale najmä propagáciu územia v národných médiách.“ Účasť na tomto prezentačnom stretnutí bola pre participujúcich prínosom i v tom zmysle, že sa nechali inšpirovať inými prístupmi podpory miestnej demokracie uplatňovanými síce v menších projektoch ako je ten náš, ale využiteľnými v praxi.

Zároveň by sme naše územie mali ísť 25. 4. 2008 odprezentovať na medzinárodnú súťaž s rovnocenným názvom do Prahy, kde sa popasujeme s ďalšími "projektmi", tento krát cezhranične v rámci krajín V4.

Spracoval: Ing. Katarína Pjatáková, regionálny expert CPK Levoča

 
Fotogaléria:
 
 
<< späť

NAJ.sk